top of page

QQ studio Ostrava / Prohlášení o ochraně soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci,

společnost QQ studio Ostrava, s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, včetně údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost QQ studio Ostrava, s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti QQ studio Ostrava, s.r.o (https://www.qq.cz/), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti QQ studio Ostrava, s.r.o dochází ke zpracování osobních údajů dalších.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost QQ studio Ostrava, s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti QQ studio Ostrava, s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, pohlaví), bude společnost QQ studio Ostrava, s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost QQ studio Ostrava, s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne společnost QQ studio Ostrava, s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost QQ studio Ostrava, s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání některé z třetích osob a tím i v rámci EU a také mimo EU) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti QQ studio Ostrava, s.r.o. (viz kontakty), e-mailem na adresu qq@qq.cz.Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti QQ studio Ostrava, s.r.o. možné.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

QQ studio Ostrava, s.r.o.
Sídlo: Nám. Msgre Šrámka 1760/4
702 00  Ostrava
IČO: 64615219
E-mail: qq@qq.cz

Společnost QQ studio Ostrava, s.r.o.zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím e-mailové adresy qq@qq.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 13.8.2021.

bottom of page